Цени

Цени

АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ГАРДЪН ЛАЙН  ООД

Цени за езикови преводи .

Писмени преводи

Агенция за преводи и легализация на документи  – Гардън Лайн ООД. Преводите се извършват от заклети преводачи одобрени и регестрирани в Дирекция '' Консулски Отношения'' на Министерството на Външните Работи. Извършваме преводи на официални документи , икономическа, техническа, медицинска, литератури . Цените са за една преводаческа страница стандартна от 1800 знака с интервали е с ДДС. Специални цени за Коопоративни клиенти

 

Английски език

 • Лични документи на граждани за чужбина и страната - 8.00 лв
 • Фирмени, организационни, служебни и др. документи - 9.00 лв
 • Специализирани текстове (медицински, технически, юридически)-11.00 лв

Немски, Френски, Руски, Испански, Италиански,Чешки, Полски , Гръцки , Турски 

 • Лични документи на граждани за чужбина и страната - 11.00 лв
 • Фирмени, организационни, служебни и др. документи - 12.00 лв
 • Специализирани текстове (медицински, технически, юридически)-13.00 лв

  Македонски,  Португалски,  Румънски,  Словашки,  Сръбски,   Украински,  Унгарски,  Хърватски,  Холандски ,  Непланински 

 • Лични документи на граждани за чужбина и страната - 16.00 лв
 • Фирмени, организационни, служебни и др. документи - 17.00 лв
 • Специализирани текстове (медицински, технически, юридически)-18.00 лв

Албански , Арменски , Словенски,, Естонски, Критски, Литовски, Белоруски , Холандски ,Ирландски, Македонски,Молдовски 

 • Лични документи на граждани за чужбина и страната - 16.00 лв
 • Фирмени, организационни, служебни и др. документи - 17.00 лв
 • Специализирани текстове (медицински, технически, юридически)-18.00 лв

Иврит, Китайски , Корейски , Фарси, Фински , Хинди ,Японски, Арабски ,Норвежки, Датски ,Шведски, 

 • Лични документи на граждани за чужбина и страната - 25.00 лв
 • Фирмени, организационни, служебни и др. документи - 26.00 лв
 • Специализирани текстове (медицински, технически, юридически)-27.00 лв

УСТНИ ПРЕВОДИ

Преводаческа Агенция Гардън Лайн  предлага услуги в областта на устните преводи: Цените са за 1 астрономически час от 60 мин. В цената се включва превозването на превода в рамките на окръга.

Цените за английски , руски , немски , италиански език са 60.00 лв за 1 час, в цената се включвани транспорта на преводаче в рамките на Региона .

. За други езици по договаряне. Предлагаме няколко вида превода: 

Придружаващ превод - при бизнес преговори , съдебни дела, превод при наториални заверки, конференция , телефонни разговории други специални и извънредни случаи

Симулантен превод  - превод от кабина в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи.Поради естеството на услугата е важно да направите Вашето запитване и съответно да потвърдите ангажимента поне еднда седмица предварително, като предоставите при възможност , максимално количество предварителна информация отностно терминологиятта и улсовита при които ще се провежда сътответното мероприятите.

Консекутивен превод - превод с изчакване при преговори и семинари. Извърщва се от екип от двама преводачи или от един преводач, в зависимост от естествеото на работата.

Придружаванепри осъществаваня на контакти , при празаруване , пътуване, наставняване на чужденци или други ситуации, налагищи познаване на обстановката и езика. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ

 Агенция Гардън Лайн ООД предлага Легализация на официални документи с Апостил в Министеството на правосъдието и в Министерството на външните работи, заверка на документи в държавни учреждения и косулски представителства на чужди държави в Република България, заверка на преводи.

Цена за услуга за легализация на документи  .

Срок на изпълнение бавна поръчка срок на изпълнение до 5/пет/ работни дни .Бърза поръчка до 2 /два/работни дни .

Удостоверение за раждане - 54 лв   /  67 лв

Удостоверение за брак - 54 лв  / 67 лв

Удостоверение за семенейно положение -54 лв /  67 лв

Удостоверение за идентичност на имена - 54 лв / 67 лв

Свидетество за съдимост-46 лв  / 55 лв

Съдебно решение - 46 лв / 55 лв

Деклариция - 46 лв / 55 лв

Нотариален акт -46 лв/ 55 лв

Банкова референция -58 лв / 70 лв

Медицинско свидетество -58 лв / 70 лв

Кръщелно свидетество -67лв / 80 лв

Удостоверение от Полицията ,Кат -  65лв / 80 лв

Диплома за средно образование- 60 лв/ 75 лв  

Диплома за висше образование- 60 лв / 75 лв  

Приложение към диплома -60 лв / 75 лв

Академична справка- 60 лв / 75 лв

Удостоверение от ВУЗ -60 лв / 75 лв

Пълномощно- 46 лв / 55 лв

Удостоверение за професионална квалификация- 60 лв / 75 лв

Служебни бележки и други -60 лв / 75 лв

Данъчна декларация -60 лв/ 70 лв

Извлечение от трудова книжка - 56 лв / 65 лв

Удостоверение за Военно оръжие - 46 лв / 55 лв

Заверка на документи от чужбина -39лв /  47 лв

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

В цените за легализация са включени всички такси за легализация- таксови марки на КО на МВнР и заверки. куриерска услуга

Цената за превод се таксува по съответният ценоразпис за всеки език за преводаческа страница

По изискване на МОМН,  СДВР, МВР и ПРОКУРАТУРАТА предконсулската заверка в тези ведомства се извършва лично от клиента или от нотариално упълномощено лице.

Списъкът на държавите ,с които Р.България има сключени договори за правна помощ по граждански дела, придвиждащи освобождаване на документите от легализация.

 

  Езици
  • английски
  • испански
  • италиански
  • немски
  • руски
  • френски
  • гръцки
  • македонски
  • естонски
  • полски
  • португалски
  • румънски
  • словашки
  • сръбски
  • турски
  • украински
  • унгарски
  • хърватски
  • холански
  • чешки
  • казаски
  • киргизтански
  • латвийски
  • албански
  • арменски
  • датски
  • норвежки
  • словенски
  • шведски
  • иврит
  • ирлански
  • китайски
  • корейски
  • фарски
  • фински
  • хинди
  • японски

  Контакти
  • офис гр.Бургас 
  • ул.Александър Стамболийски №18 , партер / до младежки културен дом/ 
  •   056 845 000 
  • 0887 921 555
  • 0893 447 333
  • 0879 856 333 
  • РАБОТНО ВРЕМЕ
  • ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК 
  • ОТ 9.00- 17.00 
  • СЪБОТА- НЕДЕЛЯ 
  • ПО ЗАЯВКА